Privacy & Cookieverklaring

Wij, Invention Works BV (h.o.d.n. Silk’n), verwerken via onze website privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Om zo transpart mogelijk te zijn tegenover onze klanten hebben wij onze privacy & cookie verklaring aangepast. Zo houden wij ons aan de eisen die de privacywet aan ons stelt. Dit betekent onder anderen dat wij:


 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u als eerste informeren en daarna vrijelijk en uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de gegevensverantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy en cookie verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang de website wordt bezocht, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Deze privacy en cookieverklaring (versie 0.1) is voor het laatst aangepast op 24 januari 2024.
VERANTWOORDELIJKE


De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is:


Invention Works BV

Galileïstraat 17, 

3029 AL Rotterdam

Nederland

Telefoonnummer: 0180 330 550

Website: https://silkn.eu


KVK-nummer: 24346612 (KVK Rotterdam)

BTW-nummer: 811 811 980 B01
TOEGANG TOT ONZE WEBSITE


Het gebruikt en de toegang tot onze website is strikt persoonlijk. Onze website, inclusief de gegevens en informatie die hierop worden gepubliceerd, mogen niet worden gebruikt voor politieke-, commerciële- of publicitaire doeleinden.
DE INHOUD VAN ONZE WEBSITE


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen liggen bij Invention Works BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen is zonder schriftelijke toestemming van Invention Works BV niet toegestaan, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).Mocht er geen actie van onze kant zijn op het ongeoorloofd gebruikt van bovenstaande, kan dit niet worden gezien als stilzwijgende toestemming.
HET BEHEER VAN ONZE WEBSITE


Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op de website aangeboden teksten/afbeeldingen (materialen) worden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Deze materialen kunnen zonder voorafgaande mededeling van Invention Works BV op elk moment wijzigen.


Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Invention Works BV. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nooit aansprakelijkheid aanvaarden.


Wij kunnen op elk moment de website offline halen of informatie hiervan verwijderen wanneer deze in strijd is met de wetgeving.
VERANTWOORDELIJKHEID GEBRUIK WEBSITE


Wij zijn niet verantwoordelijke voor een storingen, moeilijkheden, falen of onderbreken van het functioneren van onze website, waarbij onze website niet werkt of beperkt toegankelijk is. Op welke manier u verbinding maakt met onze website is uw eigen verantwoordelijkheid. Zelf dient u uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen virussen op het internet. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de website die u online raadpleegt.


Wanneer er juridische procedures tegen u worden gevoerd vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring of het gebruik van onze website zijn wij niet aansprakelijk.


Mocht u, uw apparatuur of derden enige schade oplopen als gevolg van uw verbinding/gebruik van onze website, dan zijn wij niet verantwoordelijk.


Wij zijn gerechtigd alle schade die wij lijden of zullen gaan lijden op u te verhalen, mochten wij betrokken raken bij een geschil als gevolg van uw gebruik van onze website.

NIEUWSBRIEF


Met enige regelmaat lanceren wij nieuwe producten of hebben we speciale acties. Deze willen wij graag met u delen door middel van het toezenden van onze nieuwsbrief per e-mail.


Soms sturen wij ook gepersonaliseerde nieuwbrieven rond. Met cookie technologieën wordt uw gebruik van onze website gevolgd en opgeslagen. Zo kunnen wij u een persoonlijke nieuwsbrief sturen.


Wanneer u bij ons een account opent, kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief liever niet of juist weer wel ontvangen? Dan kunt u deze instelling altijd wijzigen in uw persoonlijke online account.
AFHANDELEN BESTELLING


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de bestelling bij u af te leveren en om u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling. Alleen de noodzakelijk persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen afleveren worden aan de pakketdienst verstrekt welke het pakketje bij u aflevert.
REVIEW


Een review is zeer nuttig voor andere bezoekers van onze website en voor onszelf. Wanneer u een review schrijft, kiest u er zelf voor om uw persoonsgegevens met ons te delen. Natuurlijk kunt u deze ook anoniem invullen door het gebruik van een alias. Wilt u de review verwijderen? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze klantenservice via e-mail klantenservicenl@silkn.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0900 – 250 22 17.
ANTI FRAUDE


Fraude komt steeds vaker voor in de maatschappij en daar krijgen wij helaas ook mee te maken. Om ongeautoriseerde toegang en fraude tegen te gaan, gebruiken wij uw gegevens waaronder IP-adressen en websitegebruik.
KEUZE BETAALWIJZE


Wanneer u de bestelling afrondt op onze webshop wordt u gevraagd om deze te betalen. Hierbij kunt u gebruik maken van achteraf betalen. Wij maken daarbij gebruik van het externe bureau Klarna. Om te onderzoeken of u kredietwaar bent, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor een kredietwaardigheidsonderzoek.
SOCIAL MEDIA


Via https://nl-nl.facebook.com/Silkn/ komt u op onze facebookpagina. Op deze pagina kunt u zelf berichten van ons liken, delen of hierop reageren. Wanneer u een bericht schrijft op onze facebookpagina, kiest u er zelf voor om uw persoonsgegevens met ons te delen. Bericht kunt u te allen tijde zelf verwijderen. Mocht dit niet lukken, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via e-mail klantenservicenl@silkn.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0900 – 250 22 17 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten). Door het achterlaten van een bericht op onze pagina of het liken, delen of reageren op een bericht van ons, krijgen wij geen toegang tot uw eigen facebookaccount.
NIEUWSBRIEF


Met enige regelmaat lanceren wij nieuwe producten of hebben we speciale acties. Deze willen wij graag met u delen door middel van het toezenden van onze nieuwsbrief per e-mail.


Soms sturen wij ook gepersonaliseerde nieuwbrieven rond. Met cookie technologieën wordt uw gebruik van onze website gevolgd en opgeslagen. Zo kunnen wij u een persoonlijke nieuwsbrief sturen.


Wanneer u bij ons een account opent, kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief liever niet of juist weer wel ontvangen? Dan kunt u deze instelling altijd wijzigen in uw persoonlijke online account.
AFHANDELEN BESTELLING


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de bestelling bij u af te leveren en om u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling. Alleen de noodzakelijk persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen afleveren worden aan de pakketdienst verstrekt welke het pakketje bij u aflevert.
REVIEW


Een review is zeer nuttig voor andere bezoekers van onze website en voor onszelf. Wanneer u een review schrijft, kiest u er zelf voor om uw persoonsgegevens met ons te delen. Natuurlijk kunt u deze ook anoniem invullen door het gebruik van een alias. Wilt u de review verwijderen? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze klantenservice via e-mail klantenservicenl@silkn.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0900 – 250 22 17 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten).
ANTI FRAUDE


Fraude komt steeds vaker voor in de maatschappij en daar krijgen wij helaas ook mee te maken. Om ongeautoriseerde toegang en fraude tegen te gaan, gebruiken wij uw gegevens waaronder IP-adressen en websitegebruik.
KEUZE BETAALWIJZE


Wanneer u de bestelling afrondt op onze webshop wordt u gevraagd om deze te betalen. Hierbij kunt u gebruik maken van achteraf betalen. Wij maken daarbij gebruik van het externe bureau Klarna. Om te onderzoeken of u kredietwaar bent, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor een kredietwaardigheidsonderzoek.
SOCIAL MEDIA


Via https://nl-nl.facebook.com/Silkn/ komt u op onze facebookpagina. Op deze pagina kunt u zelf berichten van ons liken, delen of hierop reageren. Wanneer u een bericht schrijft op onze facebookpagina, kiest u er zelf voor om uw persoonsgegevens met ons te delen. Bericht kunt u te allen tijde zelf verwijderen. Mocht dit niet lukken, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via e-mail klantenservicenl@silkn.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0900 – 250 22 17 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten). Door het achterlaten van een bericht op onze pagina of het liken, delen of reageren op een bericht van ons, krijgen wij geen toegang tot uw eigen facebookaccount.
VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS


Door onze website te gebruiken, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven


Via onze website heeft u de mogelijkheid om producten te kopen. Bij een aankoop vragen wij u om bepaalde gegevens in te vullen. U kunt daarbij ook een account aanmaken en in het account uw gegevens aanvullen of wijzigen. Bij het gebruik van onze website en het kopen van producten vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de gegevens die u zelf aanvult in uw account):


 • Voor- en achternaam
 • Geslacht   
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens
 • IP-adres (wordt passief verstrekt, zie onderdeel cookies)

De bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:


 • Het kopen van producten, afhandelen van de bestelling en informeren over het verloop daarvan;
 • Het inloggen op een account;
 • Het herkennen van uw bezoek en het maken van statistieken.

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit.
UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS


Recht op inzage


U heeft het recht om te allen tijde inzage te vragen in uw persoonsgegevens


Recht op correctie


U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u ook zelf doen in uw account.


Recht om bezwaar te maken


U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die gebruikt worden voor direct marketing, alsmede voor andere gegevens die gebruikt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang.


Recht op beperking


U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw (persoons)gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw (persoons)gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.


Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen


U heeft het recht om ons te verzoeken om alle (persoons)gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een dergelijk verzoekt indient, zullen wij die (persoons)gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. Dit geldt evenwel niet voor gegevens die wij op basis van enige wet moeten of mogen bewaren.


Recht op dataportabiliteit


U heeft het recht om de (persoons)gegevens die u aan ons hebt verstrekt in het kader van de overeenkomst(en) die met ons zijn gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u die gegevens kunt bewaren in uw database danwel die van een andere partij.


Recht om een klacht in te dienen


U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop er door ons met uw gegevens wordt omgaan. Tot slot heeft u het recht om uw klacht aan de Autoriteit Persoonsgegevens voor te leggen.


Verzoeken in verband met uw bovenstaande rechten kunt u per e-mail richten aan dpo@silkn.eu vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs met handtekening en de gegevens waarop wij u schriftelijk kunnen contacteren.


Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Aanvragen worden binnen 1 maand na indiening beantwoord. Mocht de vraag te complex of het aantal verzoeken te hoog zijn, kan dit termijn met 2 maanden worden verlengd.
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


Wanneer u wordt verdacht van schendig van enige wet- of regelgeving en de autoriteiten uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij deze gegevens verstrekken aan de autoriteiten na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarbij uw persoonsgegevens daarna niet meer onder de bescherming vallen van deze privacy verklaring.
BEVEILIGING


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:


 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
NIEUWSBRIEF EN CONTACTFORMULIER


Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
BEWAARTERMIJN


Alle via de website verzamelde gegevens gebruiken en bewaren wij voor de duur van maximaal 7 jaar in verband met onze fiscale verplichtingen.
COOKIES


Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als u ons toestemming geeft, maken wij gebruik van de applicaties van de volgende partijen:


 • Google Analytics
 • Magento statistics
 • Doubleclick
 • Tagmanager
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram


Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:


 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de advertenties op onze website/websites van derden en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • het afstemmen van content op onze website op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag;
 • het tonen van video’s;
 • het kunnen volgen van bezoekers en hen de mogelijkheid geven producten te delen via social media kanalen.


Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen) van deze partijen.


Wilt u meer informatie over het gebruik, het beheer en of het verwijderen van cookies, dan willen wij u graag doorverwijzen naar de volgende website:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


TOEPASSELIJK RECHT


Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Omtrent eventuele geschillen op deze voorwaarden is de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd, mits wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


VRAGEN, KLACHTEN, RETOUREN EN REPARATIES


Wanneer u vragen of klachten heeft met betrekking tot producten, het retourneren van producten, het melden van defecte producten, algemene vragen, vragen over de website, enzovoorts, kunt u contact opnemen met onze klantenservice via e-mail klantenservicenl@silkn.eu of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0900-2502217 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten). Voor een goede afhandeling vragen wij naar uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om u te kunnen informeren met betrekking tot uw aanvraag.


Mochten er vragen of klachten zijn met betrekking tot de privacy bescherming of persoonsgegevens, kan er als volgt contact worden opgenomen:


Per post:

                         Invention Works BV

                         T.a.v.: DPO

                         Galileïstraat 17, 

                         3029 AL Rotterdam

                         Nederland


Per e-mail:          


                         DPO@silkn.eu